Public Schools in Bethany, OK

Southern Nazarene University - School for Children
6729 Northwest 39th Expressway
Bethany, OK, 73008
(405)491-6645

Bethany Public Schools - Cafeteria
4312 North Asbury Avenue
Bethany, OK, 73008
(405)499-4616

Putnam City West High School
8500 Northwest 23
Bethany, OK, 73008
(405)787-1140

Bethany Public Schools - Middle School
4312 North Asbury Avenue
Bethany, OK, 73008
(405)787-3240

Bethany Church of God
6719 Northwest 23rd Street
Bethany, OK, 73008
(405)787-6246

Apollo Elementary
1901 North Peniel Avenue
Bethany, OK, 73008
(405)787-6636

Western Oaks Elementary
7210 Northwest 23rd Street
Bethany, OK, 73008
(405)789-1711

Putnam City Public Schools - Transportation
7111 Northwest 42nd Street
Bethany, OK, 73008
(405)789-3244

Bethany Public Schools - Superintendents Office
6721 Northwest 42nd Street
Bethany, OK, 73008
(405)789-3801

Putnam City High School
5300 Northwest 50
Bethany, OK, 73008
(405)789-4350

Western Oaks Middle School
7200 Northwest 23rd Street
Bethany, OK, 73008
(405)789-4434

Bethany Public Schools - High School
4303 North Mueller Avenue
Bethany, OK, 73008
(405)789-6370

Southern Nazarene University
6729 Northwest 39th Expressway
Bethany, OK, 73008
(405)789-6400

Bethany Public Schools - Grade School
4312 North Asbury Avenue
Bethany, OK, 73008
(405)789-6673

Putnam City Academy
7908 Northwest 23rd Street
Bethany, OK, 73008
(405)495-8838

Harvest Hills Elementary
8201 Northwest 104
Bethany, OK, 73008
(405)721-2013

Northridge Elementary
8501 Northwest 82
Bethany, OK, 73008
(405)722-5560

Will Rogers Elementary
8201 Northwest 122
Bethany, OK, 73008
(405)722-9797

Nazarene Churches of the Bethany - My Lambs Preschool
6789 Northwest 39th Expressway
Bethany, OK, 73008
(405)789-5262

Bethany Montessori Learning Center
2201 North Rockwell Avenue
Bethany, OK, 73008
(405)789-5437

Council Grove Elementary School
North Council & Melrose Lane
Bethany, OK, 73008
(405)789-8097

Lake Park Elementary
8221 Northwest 30th Street
Bethany, OK, 73008
(405)789-7068

Overholser Elementary
7900 Northwest 36th Street
Bethany, OK, 73008
(405)789-7913
Contact Us | Privacy Policy